Regulamin

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków korzystania z cateringu dietetycznego w serwisie SpokoSOK.eu, zwanego dalej „Cateringiem”. Catering jest prowadzony przez Operatora ASC Anna Szczypek w Warszawie, ul. Aronii 11, 05-515 Mysiadło. Operator oferuje dostarczanie produktu z wyselekcjonowanych owoców i warzyw, który podczas prawidłowego przechowywania zachowuje wskazane wartości odżywcze.
 2. Dostarczane zestawy składają się z zestawów soków wyprodukowanych metodą Cold Press (tłoczonych na zimno), Zestawy  zamknięte są w butelkach o pojemności 500 ml każda, nie zawierających bisefenolu.  Produkt nie jest przeznaczony do podgrzania. Wszystkie produkty powinny być przechowywanie w maksymalnej temperaturze +4 stopie Celsjusza i powinny być spożyte w ciągu 36 godzin.
 3. Informacje zamieszczone na etykietach poszczególnych produktów odpowiadają wartościom odżywczym, wyliczonym według przyjętych standardów, jak również zawierają potwierdzone wyliczeniami wartości w skali ORAC (ang. Oxygen Radical Absorbance Capacity).
 4. Produkt może zawierać alergeny, które zostały wskazane przy każdym z produktów.
 5. Zamówienie odbywa się drogą telefoniczną lub e-mailem lub poprzez sklep intenretowy. Zamówienie uznaje się za przyjęte po jego zwrotnym potwierdzeniu do Klienta. Pierwsza dostawa następuje nie wcześniej niż 3 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenia należy wysyłać na adres mailowy spokosok@spokosok.eu.  Zmiany oraz ewentualne zawieszenie na czas do 2 tygodni z powodu choroby jest możliwe  z wyprzedzeniem 2 dni roboczych.
 6. Możliwe jest korzystanie z Cateringu po konsultacji z lekarzem i pod jego stałym nadzorem przez Klientów
 • cierpiących na alergie pokarmowe,
 • cierpiących z powodu przewlekłych chorób nerek, wątroby, układu oddechowego i krążenia
 • będących pod stałą opieką lekarską z innych przyczyn.

7. Z Cateringu nie mogą korzystać osoby

 • chorujące na nowotwór złośliwy (raka),
 • chorujące na cukrzycę i jednocześnie stosujące insulinoterapię bądź u których istnieje podejrzenie cukrzycy.
 • przejawiające psychiczne zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja, bulimia, ortoreksja*
 • będące w ciąży, oraz karmiące piersią.
 • osoby poniżej 15 roku życia*
 • osoby, których dieta bazować ma na niskim Indeksie glikemicznym i niskim ładunku glikemicznym.
 • W takich przypadkach zalecamy konsultację lekarską i wdrożenie zalecanego leczenia.

8.Wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze 08 1940 1076 3151 6952 0000 0000 w banku Credit Agricole

9. Płatności kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Serwisu PayU lub PayPal.

10. Faktura VAT jest wystawiana na życzenie Klienta i wysyłana e-mailem na adres wskazany przez Klienta.

11.  Na terenie Warszawy i okolic dostawy realizowane są od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach 4:00-10:00. Klient jest zobowiązany do określenia co najmniej jednogodzinnego czasu dostaw w godzinach 4:00-10:00. Pakiet soków na niedzielę dowożony jest razem z zestawem sobotnim.

12. Klient ma możliwość zmiany adresu i czasu dostawy nie później niż 48h roboczych przed dostawą. Zmiana jest uznana za przyjętą po zwrotnym potwierdzeniu przyjęcia zmiany. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne są określane osobno.

13. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W przypadku niedostarczenia pakietów w ustalony sposób z winy Operatora, Operator zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.

14. Przedstawiona na stronach oraz w materiałach firmy oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

15. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.