Jeżeli produkty zawierają substancje szkodliwe np. bisfenol (BPA) producent jest zobligowany poinformować o tym Klienta, uwzględniając to np. w deklaracji zgodności. Opakowania stosowane przez SpokoSOK nie posiadają substancji szkodliwych. Dowodem na to jest deklaracja zgodności dla Pojemników PP.